ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Zagadnienie przekazania biznesu następcom prawnym jest obecnie szczególnie istotne. Prawidłowe rozpoznanie i zaplanowanie tematu sukcesji może uchronić przedsiębiorstwo przed sporem pomiędzy spadkobiercami i w efekcie przed podziałem albo likwidacją.


W ramach doradztwa związanego z sukcesją przedsiębiorstw:

  • audytujemy bieżącą sytuację prawno-podatkowo-księgową przedsiębiorstwa;
  • W oparciu o priorytety klienta przygotowujemy optymalny prawno–podatkowy model sukcesji przedsiębiorstwa;
  • wspieramy przedsiębiorcę we wdrożeniu sukcesji (prawnie, podatkowo, księgowo, notarialnie);
  • doradzamy w zakresie zarządu sukcesyjnego;
  • pomagamy uregulować testamentowo kwestie dziedziczenie majątku (w tym przedsiębiorstwa podatnika).
Skontaktuj się z nami