ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Doskonale wiemy jak ważne jest zabezpieczenie prawnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach obsługi prawnej oferujemy:

  • doradztwo przy sporządzaniu i negocjowaniu umów handlowych i gospodarczych;
  • pomoc prawną przy windykacji przedsądowej, sądowej i komorniczej;
  • pomoc prawną w sporach sądowych i administracyjnych;
  • Doradztwo przy zakładaniu, restrukturyzacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego;
  • obsługa prawna zgromadzeń wspólników oraz rad nadzorczych;
  • doradztwo z zakresu prawa pracy;
  • audyt w zakresie ochrony danych osobowych i sporządzanie dokumentacji w zakresie RODO.


Szczegółowy zakres usług znajdziecie Państwo tutaj http://www.baran-lawtax.pl/

Skontaktuj się z nami