ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

W Tax Connect prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w zakresie Ulgi IP BOX. W tym zakresie pomagamy w sformułowaniu oraz przygotowaniu wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej bądź wspólnej interpretacji podatkowej oraz prowadzimy pomoc w rozliczeniu Ulgi IP BOX.

Definicja Ulgi IP BOX

Ulga IP BOX polega na opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki w wysokości 5% kwalifikowanego dochodu uzyskanego przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Od kiedy obowiązuje Ulga IP BOX?

Ulga IP BOX obowiązuje od 2019 r. Regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Ulga wprowadziła preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5 % dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Do których praw ma zastosowanie Ulga IP BOX?

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (IP), do których ma zastosowanie Ulga IP BOX są m.in.:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Do jakich dochodów możliwe jest zastosowanie Ulgi IP BOX?

Zgodnie z tymi przepisami przewidzianą w ramach IP BOX stawkę podatku w wysokości 5% można zastosować do:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Jakie należy spełnić wymagania w celu skorzystania z Ulgi IP BOX?

Biorąc pod uwagę przepisy PI i CIT oraz objaśnienia podatkowe Ministertwa Finansów – do skorzystania z ulgi IP BOX wymagane jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z kryteriami (twórczości, systematyczności, zwiększenia zasobów wiedzy lub wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań);
 • wytworzenie kwalifikowanego IP, np. autorskiego prawa do programu komputerowego;
 • uzyskanie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • poniesienie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową implikuje wytworzenie kwalifikowanego IP;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów ulgi IP BOX.

Co obejmuje usługa Tax Connect?

Usługa obejmuje:

 • Pomoc w sformułowaniu i przygotowaniu wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej lub wspólnej interpretacji podatkowej,
 • Pomoc przy uzupełnieniu ww. wniosku, w przypadku pytań Krajowej Informacji Skarbowej,
 • Pomoc przy rozliczeniach Ulgi na IP BOX.

Możliwe korzyści

Z uwagi na liczne zawiłości zarówno w przepisach podatkowych a także niejasności przy wypełnianiu formularzy - wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, warto jest skorzystać z usług profesjonalnego biura jakim jest Tax Connect. Tax Connect łączy bowiem zarówno wiedzę z dziedziny prawa, podatków oraz księgowości, co powoduje, że nasze usługi świadczone są kompleksowo w jednym miejscu. Zastosowanie ulgi IP BOX (opodatkowanie według stawki 5%) jest korzystniejsze niż formy opodatkowania dochodu (19% na podatku liniowym; 12% i 32% na zasadach ogólnych). Dodatkowo można skorygować złożone już zeznania roczne.

Sukcesy Tax Connect

Uzyskane do tej pory dla Klientów Tax Connect interpretacje podatkowe w zakresie Ulgi IP BOX były dla nich korzystne w 100 %, co potwierdza doświadczenie biura w tym zakresie.

Dla kogo usługi Tax Connect?

Usługi Tax Connect w zakresie IP Boxa kierowane są w szczególności dla programistów, informatyków, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek.

Jak działamy?

Po umówieniu spotkania z Klientem czy to formie on-line czy u biurze Tax Connect, ustalamy szczegóły współpracy oraz przedstawimy wycenę ustalonych usług. Kontakt z nami możliwy jest w języku polskim, angielskim jak i niemieckim.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami zarówno w formie e-mail, poprzez stronę internetową, możliwy jest także kontakt telefoniczny lub wizyta w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami