ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

W ramach obsługi kadrowej oferujemy pełne wsparcie w zakresie prawidłowej rejestracji zatrudnionych osób oraz prawidłowego rozliczania wynagrodzeń.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

  • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło;
  • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS i PFRON;
  • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, innych umów związanych ze stosunkiem pracy
  • sporządzanie świadectw pracy;
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS);
  • reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, czy organów podatkowych, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych;
  • Sporządzenie dokumentacji dot. RODO

Przydatne Strony:

 

Skontaktuj się z nami