ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, że prawidłowe przedstawione dane finansowe mogą być cennym źródłem informacji dla naszych klientów.
Dlatego właśnie staramy się dopasować model prowadzonej księgowości do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Umożliwiają one zdalny dostęp dla klientów do danych księgowych i skanów poszczególnych dokumentów księgowych.

W ramach usług księgowych (outsourcing księgowości):

  • prowadzimy księgi handlowe
  • prowadzimy ewidencje podatkowe – w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję majątku trwałego
  • Prowadzimy pełną ewidencję VAT wraz z raportowaniem JPK oraz VAT UE
  • opracowujemy politykę rachunkowości, sporządzamy i modyfikujemy zakładowe plany kont
  • sporządzamy sprawozdania finansowe (czyli bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) również w wersji elektronicznej – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów
  • Obliczamy podatki - sporządzamy oraz wysyłamy deklaracje, zeznania oraz informacje podatkowe
  • sporządzamy raporty i sprawozdania wymagane przez GUS i NBP

W ramach wsparcia działów księgowych firm:

  • Prowadzimy audyty ksiąg rachunkowych
  • Doradzamy w zakresie rachunkowo-podatkowych aspektów księgowości

 

Skontaktuj się z nami