ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość prawna sprawia, że podatnik nie zawsze zwróci uwagę na pewne zagrożenia, jak i możliwości związane z podatkami.
W ramach doradztwa podatkowego:

  • prowadzimy bieżące doradztwo dla przedsiębiorców i działów księgowych firm;
  • sporządzamy eksperckie opinie podatkowe, występujemy do Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej o interpretacje przepisów podatkowych;
  • doradzamy transakcyjnie przy połączeniach, przekształceniach i restrukturyzacji przedsiębiorstw - pomagamy wybierać najkorzystniejsze podatkowo rozwiązania;
  • reprezentujemy podatników w postępowaniach i sporach z organami podatkowymi, w tym także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Przeprowadzamy audyty podatkowe (obejmujące poszczególne podatki lub pełną działalność przedsiębiorstwa), wspieramy służby księgowe naszych klientów;
  • opracowujemy raporty „due dilligence” dla zbywanych lub nabywanych przedsiębiorstw;
  • doradzamy w zakresie cen transferowych (audyty obowiązków dokumentacyjnych, sporządzenie dokumentacji cen transferowych);
  • pomagamy rozliczać podatki dochodowe - także w tych najbardziej skomplikowanych przypadkach (dochody z zagranicy, zbycie nieruchomości, obrót papierami wartościowymi);
    prowadzimy dedykowane szkolenia dla klientów/działów księgowych z zakresu prawa podatkowego.
Skontaktuj się z nami