ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
11-12-2019

Indywidualne mikrorachunki podatkowe


Począwszy od 1. Stycznia 2020 każdy podatnik będzie opłacał podatki na specjalny indywidualny mikrorachunek.

1. Od kiedy obowiązuje: od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące  indywidualnego rachunku podatkowego. Przepisy te wprowadziła ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1520). Ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów przejściowych, zatem obowiązuje jeden termin wejścia w życie nowych przepisów.

 2. Kogo dotyczy: każdej osoby posiadającej numer NIP lub PESEL i która jednocześnie jest podatnikiem lub płatnikiem z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • niepodatkowych należności budżetowych.

 

3. Jak uzyskać informację o indywidualnym mikrorachunku podatkowym: w celu ustalenia indywidualnego mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego, który dostępny  na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Po wpisaniu numeru NIP lub PESEL, rachunek zostanie wygenerowany. Istnieje również możliwość ustalenia rachunku w dowolnym urzędzie skarbowym. Ustalenie numeru rachunku jest całkowicie darmowe. Mikrorachunek co do zasady będzie zawierał 26 znaków, w tym numer PESEL kub NIP właściciela rachunku.

 

4. Zasady działania: indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat w zakresie podatków PIT, CIT, VAT. Natomiast zwroty nadpłat i inne zwroty podatków będą dokonywane na dotychczasowych zasadach. Z kolei w zakresie wpłat na zaliczki na podatki za pracowników, pracodawca będzie je wpłacał na swój mikrorachunek.

Uwaga! podatek od czynności cywilnoprawnych, będzie regulowany w dotychczasowy sposób, tj. na rachunku urzędów skarbowych.

 5.     Udogodnienia związane z posiadaniem mikrorachunku:

  • Prosta płatność podatków, bez obowiązku ustalenia oddzielnych rachunków bankowych dla każdej wpłaty;
  • możliwość szybkiego sprawdzenia mikrorachunku nawet z telefonu;
  • mikrorachunek będzie obowiązywał nawet w przypadku zmiany siedziby firmy lub adresu zamieszkania;
  • zapewnienie szybszej obsługi płatności PIT, CIT i VAT. Będzie możliwość sprawniejszego uzyskania niezbędnych zaświadczeń z US w tym o braku zaległości podatkowych.

powrót
Skontaktuj się z nami