ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
22-10-2019

Sprawdź, czym jest Biała Lista Podatników


W artykule wyjaśniamy co to jest "Biała lista podatników", jak działa, jakie korzyści ze sobą niesie oraz obowiązki z nią związane.

1.Od kiedy obowiązuje: 1 września 2019 r. zaczęła obowiązywać tzw.: „Biała Lista Podatników”, prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a od dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzi bezwzględny obowiązek zapłaty na rachunek bankowy uwidoczniony przez przedsiębiorcę na ww. Liście w przypadkach wskazanych poniżej.

2.Kogo dotyczy: wyżej wymieniona Lista dotyczy wszystkich przedsiębiorców i zawiera takie informacje jak: zarejestrowanie, wyrejestrowanie, status podatnika VAT a także i co najważniejsze zawiera numer rachunku bankowego przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie sprawdzić, czy został umieszczony na takiej liście wraz ze zgłoszonym numerem rachunku bankowego. Wskazać należy, że sama lista działa od września br., ale dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. każdy przedsiębiorca będzie musiał obligatoryjnie dokonywać zapłaty za faktury dot. transakcji o wartości równej lub powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony na Białej Liście Podatników.

3.Obowiązki podatników będą dotyczyły:

  • transakcji o wartości większej lub równej kwocie 15.000 zł pomiędzy przedsiębiorcami (uwaga: dotyczy to również sytuacji gdy cząstkowe płatności są mniejsze niż 15.000, ale wartość całej transakcji wynosi 15.000 zł lub więcej),
  • zapłata ma zastać dokonana na rachunek bankowy przedsiębiorcy ujawniony w Białej Liście Podatników,
  • w przypadku dokonania płatności na inny rachunek bankowy niż opisany powyżej, podatnik będzie musiał zawiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy sprzedawcy w terminie 3 dni od zlecenia przelewu,
  • zapłacenie transakcję o wartości 15.000 zł lub wyższej na rachunek niewidniejący na Białej Liście Podatników, bez złożenia stosownego zawiadomienia do urzędu skarbowego, skutkować będzie brakiem możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów!!! (ta sankcja wejdzie w życie od. 1. stycznia 2020 r.).

4.Zasady działania: Biała lista zawiera istotne dane podatników (rejestracja do VAT, adres prowadzenia działalności nr KRS, REGON, NIP; nr rachunku bankowego).
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
Przed dokonaniem płatności przedsiębiorca ma możliwość (a raczej obowiązek) weryfikacji kontrahenta (szczególnie w zakresie prawidłowości rachunku bankowego).

Zalecamy, by każdy podatnik przed końcem roku sprawdził w w/w wykazie, czy jego numery rachunków lub inne dane zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe. Jeśli ich nie znajdzie lub będą błędne, należy uzupełnić CEIDIG lub poinformować Urząd Skarbowy, by uzupełnił dane.
Lista będzie umożliwiała pobranie danych do weryfikacji kontrahenta za okres 5 lat wstecz.

5.Przywileje:
Weryfikacja kontrahenta na białej liście przed dokonaniem płatności:

  • sprawia, że transakcja należy do rodzaju transakcji bezpiecznych,
  • daje możliwość zaliczenia transakcji do kosztów uzyskania przychodów (przy transakcjach o wartości 15.000 zł lub większej),
  • chroni przed przypadkowym wciągnięciem w oszustwa podatkowe w tzw. transakcje karuzelowe.

6. Cel wprowadzenia: „kontynuacja polityki uszczelniania systemu fiskalnego oraz ograniczenie ryzyka udziału przedsiębiorcy w karuzelach podatkowych. „Biała lista ma zapewnić podatnikowi bezpieczeństwo w obrocie VAT i ułatwić mu dochowanie staranności w doborze kontrahentów.

Reasumując:
1. Proszę o weryfikację własnych danych na Białej liście (link powyżej) w przypadku braków proszę o uzupełnienie.
2. Namawiam do korzystania z tej listy, by weryfikować kontrahentów (szczególnie tych mniej nam znanych);
3. Obligatoryjnie – przy zapłacie podatnikowi czynnemu VAT za transakcję równą lub większa niż 15.000 zł – należy zweryfikować nr konta i status kontrahenta w Białej Liście. Sugeruję również pobrać wydruk weryfikacji na dzień dokonania płatności.


powrót
Skontaktuj się z nami