ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
18-03-2020

Udogodnienia Dla Przedsiębiorców


1. Zgodnie z komunikatem z dnia 10 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Według Ministerstwa jest to podstawa do ubiegania się o takie umorzenie.

2. Dopiero w przygotowaniu znajduje się projekt ustawy w zakresie form pomocy dla Przedsiębiorców. Po jej opublikowaniu przygotowana zostanie kolejna informacja dla Państwa.


powrót
Skontaktuj się z nami