logo
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)


Jak mawiali starożytni „nieznajomość prawa szkodzi”. Z naszą pomocą przekonacie się, że umiejętnie wykorzystywanie przepisów prawa znacznie uprości prowadzenie działalności gospodarczej. Prawidłowe konstruowanie umów zapewni bezpieczeństwo prawne dla Twojej firmy.
 

W ramach obsługi prawnej oferujemy m.in.:

  • zakładanie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek handlowych (spółki jawne, komandytowe, spółki z o. o.  spółki akcyjne) – pomożemy w założeniu spółki od przygotowania umowy spółki poprzez rejestrację w KRS na uzyskaniu numerów NIP i REGON skończywszy (więcej w zakładce – zakładamy firmę),
  • organizowanie zgromadzeń wspólników, bieżąca obsługa organów spółki (Zarządu, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej);
  • sporządzanie umów handlowych (umowy sprzedaży, najmu, współpracy, dostawy, inne) pomoc w negocjacjach handlowych, doradztwo z zakresu prawa gospodarczego;
  • reprezentację w sporach sądowych i pozasądowych;
  • windykacji należności;
  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji dla wszystkich rodzajów działalności,
  • tworzenie aktów prawa pracy (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, ZFŚS), umowa o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne (więcej w zakładce – obsługa kadrowa).