logo
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)


Zatrudnienie pracownika, choć z pozoru proste, wiąże się po stronie pracodawcy z szeregiem obowiązków. Począwszy od badań lekarskich poprzez obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP, rejestrację w ZUS. Potem pozostaje prawidłowe naliczanie list płac, rozliczenia z ZUS, prowadzenie akt osobowych itp. Dużo tego, prawda?
Wiemy doskonale jak to wszystko zrobić.

 

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

 • sporządzanie listy płac, pracowników, zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS;
 • prowadzenie kart przychodów pracowników;
 • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło, innych umów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, urlopowej oraz ustalanie wymiaru urlopu;
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS);
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON;
 • reprezentowanie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych.