logo
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)


Dla wielu przedsiębiorców prowadzenie księgowości to zło konieczne. Cóż – możliwe jest również takie podejście. W swojej działalności staramy się udowadniać, że tak nie jest. Samo zaksięgowanie dokumentów jest dla nas dopiero początkiem naszej pracy. Z danych księgowych sporządzamy raporty, które obrazują przedsiębiorcom sytuację firmy i pomagają (oczywiście z naszą pomocą) podejmować trafne decyzje biznesowe i podatkowe.

 

W ramach usług księgowych:

  • prowadzimy księgi handlowe;
  • prowadzimy ewidencje podatkowe – w tym podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję dla celów VAT;
  • prowadzimy ewidencję majątku trwałego;
  • opracowujemy politykę rachunkowości, sporządzamy i modyfikujemy zakładowe plany kont;
  • sporządzamy sprawozdania finansowe (czyli bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) oraz deklaracje i zeznania podatkowe;
  • sporządzamy sprawozdania do GUS i NBP