ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329

Zmiany w ustawach o PIT i CIT

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obszerne zmiany w prawie podatkowym. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

Zmiany w ustawie o KRS - o czym trzeba pamiętać ?

W związku z nowelizacjami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonując jakichkolwiek zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, należy pamiętać o dopełnieniu nowych ustawowych obowiązków nałożonych na podmioty wpisane do KRS.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Jak się zachować po zmianach ustawy w przypadku kolizji.

Ulga na start - Co przyniosła

Przypominamy, że z dniem 30.04.2018 r. weszła w życie tzw. „Konstytucja Biznesu” składająca się z 5 ustaw, w tym ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646).

Zmiany w prawie pracy od 2019

Rok 2019 będzie obfitował w wiele zmian – m.in. dla pracowników i pracodawców, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu Pracy. Część zapowiadanych projektów zostało jednak wstrzymanych – odsunięto w czasie m.in. nowelizację dotyczącą 26-dniowego urlopu dla wszystkich pracowników bez względu na staż pracy oraz likwidację tzw. „urlopu na żądanie”.

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

09.07.2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest przedawnienie roszczeń.