ul. Hetmańska 1A/12 Poznań kancelaria@taxconnect.pl +48 61 85 15 329
16-09-2019

Zmiany w procedurze cywilnej oraz sprawach powiązanych


Z dniem 7 listopada 2019 r. wchodzi w życie jedna z większych zmian tj. zmiana Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw z nim powiązanych. Zmianie ulegnie około 300 przepisów procedury cywilnej, w szczególności w poniższych zakresach:

 • Właściwości sądów – przy dochodzenia roszczeń wynikających z umów, sądem właściwym będzie Sąd miejsca wykonania umowy,
 • Doręczeń pism inicjujących postępowanie – w przypadku problemów z doręczeniem pisma, doręczenie będzie odbywało się za pośrednictwem komornika,
 • Obowiązków związanych z wniesieniem odpowiedzi na pozew,
 • Postępowania przygotowawczego – wprowadzenie m.in. planu rozprawy, gdy strony nie dojdą do porozumienia i nie zawrą ugody,
 • Szybkości postępowania sądowego – możliwe rozstrzygnięcie sprawy na jednej rozprawie lub na kilku, ale wyznaczanych bardzo szybko po sobie, nawet dzień po dniu,
 • Zarzutu potrącenia – możliwość podnoszenia zarzutu potrącenia w trakcie procesu zostanie ograniczona,
 • Zakazu nadużywania prawa procesowego – w takim przypadku Sąd będzie mógł nałożyć na stronę nadużywającą swojego prawa, dodatkowe koszty, odsetki itp.,
 • Zażaleń poziomych,
 • Przywrócenia postępowania gospodarczego,
 • Sporządzania i ogłaszania uzasadnienia orzeczenia  - wniosek o uzasadnienie będzie dodatkowo płatny (100 zł), a uzasadnienia wyroku będą musiały być bardziej zwięzłe,
 • Apelacji i jej wnoszenia – apelacja będzie teraz wnoszona wprost do Sądu II instancji a nie jak wcześniej do Sądu II za pośrednictwem Sądu I instancji,
 • Kosztów sądowych – podwyższeniu ulegnie większość opłat sądowych w tym również i tych stałych.

 

Według ustawodawcy, celem zmian ma być usprawnienie procesu cywilnego. Jednakże to czy cel zostanie osiągnięty będzie można sprawdzić dopiero po dłuższym okresie obowiązywania nowych przepisów.


powrót